• Grafik
  • Grafik

התפילות בעדת ישראל הן בסגנון האורתודוקסי המסורתי. בית הכנסת ונוסח התפילה הם לפי מנהגי הקהילה, כפי שהועלו על הכתב בשנת 1936, ומוצגים כאן בתחתית העמוד.

זמני תפילות

שחרית בכל יום בימים א'-ו' בשעה 8:30.
שחרית/ומוסף בשבת בשעה 9:30.

מנחה/מעריב בימי ו' בין השעות 19:00-18:00 (נא לשאול מראש). עש"ק בחורף בשעה 17:00.
מעריב/הבדלה בצאת השבת.