• Grafik
  • Grafik

ב-15 באוקטובר 1997 פסק בית הדין המנהלי של גרמניה כי קהילת עדת ישראל, ברלין, מעולם לא חדלה מלהתקיים, לא תחת אימת הנאצים וגם לא לאחר מלחמת העולם השנייה. בית הדין קבעה את זהות עדת ישראל (ולא כ"ירושה") כמו גם את המשכיותה הלגיטימית וההבלתי פוסקת כאגודה דתית ציבורית מאז 1885 ועד עצם היום הזה. בפסיקה זו מחולקת בת מעל עשר שנים בין מדינת ברלין לעדת ישראל הגיעה לקיצה. ניתן לקרוא עוד על כך בשלושת המסמכים שלהלן: