• Grafik
  • Grafik

הודעות לעיתונות ופרסומים עדת ישראל מפרסמת הודעות לעיתונות במקרים מיוחדים ומוציאה לאור מפעם לפעם חוברות ופרסומים מיוחדים. להלן ניתן למצוא קטעים מעלונים אשר הקהילה הוציאה לאור לאחרונה והניתנים גם לרכישה. נא להשתמש בטופס ההזמנה שכאן לשם כך. לא ניתן לבצע הזמנה טלפונית.

ןויכרא הודעות לתקשורת

הודעת לתקשורת מאת 12.09.2008
הודעה לעיתונות, 11.9.08: השקת אתר האינטרנט של עדת ישראל
הודעת לתקשורת מאת 06.01.2008
הודעה לעיתונות, 6.1.08: סולידאריות עם ישראל

פרסומים מיוחדים

הודעת מיוחדת מאת 12.09.2008
ברכת המזון בעברית עם תרגום לרוסי וכיתוב פונטי באותיות קיריליות.

Order form for brochures

החוברות יישלחו רק לאחר קבלת התשלום בהעברה בנקאית. המחירים הנקובים כאן אינם כוללים משלוח. דמי המשלוח מחושבים לפי מספר החוברות ואריזתם. החוברות יישלחו תוך שלשה ימים מקבלת ההזמנה והעברת התשלום לחשבון הבנק של הקהילה. המשלוח יהיה דרך חברת דויטשה פוסט. ק"ק עדת ישראל ברלין אינה לוקחת אחריות על כל נזק שעלול להיגרם לחוברות בעת המשלוח.

מדיניות פרטיות

כל מידע בנוגע לסוג, כמות, כתובת ומטרת הפנייה, עיבוד ושימוש של מידע אישי החיוני להשלמת ההזמנה או המשלוח או ההרשמות לרשימת התפוצה של עדת ישראל, יישמר בסודיות מוחלטת ולא יהיה נגיש לגוף שלישי או יימכר לו.