• Grafik
  • Grafik

הודעות לעיתונות ופרסומים עדת ישראל מפרסמת הודעות לעיתונות במקרים מיוחדים ומוציאה לאור מפעם לפעם חוברות ופרסומים מיוחדים. להלן ניתן למצוא קטעים מעלונים אשר הקהילה הוציאה לאור לאחרונה והניתנים גם לרכישה. נא להשתמש בטופס ההזמנה שכאן לשם כך. לא ניתן לבצע הזמנה טלפונית.

ןויכרא הודעות לתקשורת

הודעת לתקשורת מאת 12.09.2008
הודעה לעיתונות, 11.9.08: השקת אתר האינטרנט של עדת ישראל
הודעת לתקשורת מאת 06.01.2008
הודעה לעיתונות, 6.1.08: סולידאריות עם ישראל

פרסומים מיוחדים

הודעת מיוחדת מאת 12.09.2008
ברכת המזון בעברית עם תרגום לרוסי וכיתוב פונטי באותיות קיריליות.

Order form for brochures

חוברות שניתן להזמין

חוברת חנוכה
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/aj_publikationen_pdf_01.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
חוברת חנוכהA reading excerpt taken from the Hanukkah Brochure.
חוברת ציור לילדים
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/aj_publikationen_pdf_02.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
חוברת ציור לילדיםA reading excerpt taken from the coloring book for kids.
הגדת פסח
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/adassjisroel.1220975809.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
הגדת פסחA reading excerpt taken from the Haggadah Brochure.
חוברת פורים
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/adassjisroel.1220971206.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
חוברת פוריםA reading excerpt taken from the Purim Brochure.
'חוברת 'שבת שלום
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/aj_publikationen_pdf_05.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
'חוברת 'שבת שלוםA reading excerpt taken from the Shabbat Shalom Brochure.
חוברת סוכות
Warning: filesize(): stat failed for galerie/pressemitteilungen-und-publikationen/upload/pdf/adassjisroel.1220976352.pdf in /www/htdocs/w0093014/files/funktion.php on line 164
PDF ( Byte)
חוברת סוכותA reading excerpt taken from the Sukkot Brochure.
החוברות יישלחו רק לאחר קבלת התשלום בהעברה בנקאית. המחירים הנקובים כאן אינם כוללים משלוח. דמי המשלוח מחושבים לפי מספר החוברות ואריזתם. החוברות יישלחו תוך שלשה ימים מקבלת ההזמנה והעברת התשלום לחשבון הבנק של הקהילה. המשלוח יהיה דרך חברת דויטשה פוסט. ק"ק עדת ישראל ברלין אינה לוקחת אחריות על כל נזק שעלול להיגרם לחוברות בעת המשלוח.

מדיניות פרטיות

כל מידע בנוגע לסוג, כמות, כתובת ומטרת הפנייה, עיבוד ושימוש של מידע אישי החיוני להשלמת ההזמנה או המשלוח או ההרשמות לרשימת התפוצה של עדת ישראל, יישמר בסודיות מוחלטת ולא יהיה נגיש לגוף שלישי או יימכר לו.