• Grafik
  • Grafik

התמונות המוצגות כעת ב"בית קפה" של עדת ישראל הינן חלק מתערוכה גדולה יותר שהוצגה במקום
תחת הכותרת

"ירושלים של זהב"

וזכתה לתשומת לב רבה ומבקרים רבים.
[להגדלת התמונה נא לחצו עליה
כיתוב תמונה:
שקוע במחשבה. צילם: שטפן ינובסקי. ראש כולל בעלז, הרב חיים-דוד שוואקס]

התערוכה המקורית התמקדה בשלשה היבטים של עיר הקודש: האדם בשיח עם אלוקיו; הכותל כנקודת
ציון היסטורית ורוחנית; ופניה הרבות של החברה הישראלית.
יוצר התערוכה הוא הצלם והעיתונאי הברלינאי שטפן ינובסקי, המעיד על עצמו שהוא "מצייר עם
המצלמה." כאן ב"בית קפה" של עדת ישראל, ברלין, אנו שמחים על ההזדמנות הנוספת שניתנה לנו להציג בפניכם מבחר מתמונותיו.
מרכז הקהילה של עדת ישראל, השוכן בלב ברלין ההיסטורית, זכה מאז שנות ה-20 של המאה הקודמ
ת לכינוי "ירושלים הקטנה" בזכות אופיו הדתי וזיקתו המסורתית לבירה היהודית. קהילתנו היתה מייסדת-שותפה ופטרונה של המרכז הרפואי שערי צדק כמו גם של "חברת בתי המחסה לעניים בהר ציון תובב"א". הפרופסורים האגדיים משה ואלאך ולאחריו פאלק שלזינגר, אשר היו המנכ"ל הראשון והשני של שערי צדק, היו בני קהילתנו. וכך ניתן לראות את ההמשכיות של מאמצי עדת ישראל להציג לציבור הגרמני את ירושלים ואנשיה באהבה.