• Grafik
  • Grafik

‎הקהילה היהודית עדת ישראל, ברלין

אודות

הקהילה היהודית עדת ישראל, ברלין, ? וסדה ביו? י 1869 כמע? ה ללחץ התבוללות חברתית ואידאולוגית, שרווח במאה ה-19. אולם מטרת הקהילה הצעירה לא היתה היבדלות והסתגרות מול ה? אורות, אלא שילוב חיי הלכה תוך פתיחות לתרבות, השכלה, מדע ואמ? ות – התערות ו? טילת חלק פעיל בחברה, תוך שמירת המורשת היהודית.

עם פתיחת תלמוד תורה, בתי ספר, בתי הכ? סת והמוסדות הדתיים, עדת ישראל התפתחה לכדי קהילה עצמאית. רב הקהילה הראשון היה הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר, ש? ולד בהלברשטדט שבגרמ? יה, היה פעיל באייז? שטדט שבגבול ההו? גרי-אוסטרי, והקים בש? ת 1873 את בית המדרש לרב? ים בברלין. בש? ת 1880 ח? כה עדת ישראל בית עלמין קהילתי חדש בוייס? זה. לאחר שמרכז הקהילה ובית הכ? סת שכ? ו תחילה בגיפסשטרסה, הועתקו מוסדות הקהילה בש? ת 1904 לארטילרישטרסה 31 (כיום טוכולסקישטרסה 40), שם הם שוכ? ים עד עצם היום הזה. עם התרחבות הקהילה, הוקם בש? ת 1924 עוד מרכז קהילתי במערב העיר, בזיבמו? גדסהוף 11, אשר כלל בית כ? סת ? וסף, תיכון ומכללה למורות – התיכון היהודי הראשון, ועד לא מזמן יחיד, בברלין. בית חולים קהילתי, "בית החולים היהודי של עדת ישראל", ? פתח בש? ת 1909, וסיפק שירותים רפואיים ליהודי העיר. בית המדרש לרב? ים, אשר היה קשור בקהילה, הפך במרוצת הזמן למוסד החשוב ביותר להסמכת רב? ים אורתודוקסים בגרמ? יה, וק? ה מו? יטין בי? לאומיים. בתחילת העשור השלישי של המאה העשרים, אחד מכל שישה יהודים ברלי? אים היה קשור ארגו? ית לעדת ישראל, אם כחברים רשומים בקהילה, ואם כחברים מזדמ? ים, אשר ? ה? ו משירותי הקהילה ו? טלו חלק בפעילויות השו? ות.

גורל עדת ישראל לא היה שו? ה מגורל שאר הקהילות היהודיות בגרמ? יה. בדצמבר 1939, לאחר אי? ספור אירועים מקדימים של רדיפה ורמיסת זכויות, ציווה הגסטפו על חיסול עדת ישראל כגוף עצמאי והכללתה ב"אגודת היהודים בגרמ? יה", שהוקמה על ידי ה? אצים. כך ? גזלו מעדת ישראל גם זכויותיה המשפטיות וגם כל אתריה.
מיד לאחר שואת יהודי אירופה, לא היו לא? שי עדת ישראל ששרדו ולאלה שהצליחו להימלט מבעוד מועד סיכוי, יכולת וכח על מ? ת להתאגד בעצמם בברלין כקהילה בש? ית. ב? יי? י בית הספר ובית הכ? סת שבמערב ברלין ? מכרו על ידי גוף שלישי שלא כדין ובש? ת 1955 הוחרבו. גורל זהה היה מ? ת חלקו של בית הכ? סת הגדול והיפה של הקהילה שבמרכז העיר בש? ת 1967. בש? ת 1985, בעוד ברלין עדיין מחולקת, החלו מש? י צידי העיר מאמצים להקמתה מחדש של הקהילה; מאז קיץ אותה ש? ה, תחת קשיים רבים, עם מעט סיוע מהמדי? ה ובעיקר בזכות פעילות מאומצת של מת? דבים ממזרח העיר ומערבה, הצליחה עדת ישראל לשקם את בית העלמין הקהילתי בוייס? זה, שעמד עד אז שומם, ? טוש והרוס כמעט לחלוטין. בשמו? ה עשר בדצמבר 1989, חמישים ש? ה מאז ה? אצים גזלו מעדת ישראל את זכויותיה החוקיות, השיבה הממשלה המזרח גרמ? ית הראשו? ה שלאחר ? פילת החומה לעדת ישראל את זכויותיה כקהילה יהודית בברלין. וכך אפשר היה להחל בב? יה מחדש של הקהילה. בפורים התש"ן (1990) ? ח? ך בית כ? סת חדש במרכז הקהילה ההיסטורי, ספרי תורה הגיעו מישראל, בש? ת 1991 ? פתחה בב? יין הקהילה מסעדה כשרה,"בית קפה", ומעבר לפי? ת הרחוב ? פתחה ח? ות למזון כשר וכלי קודש, ה"כל-בו", בש? ת 1992. קיימות תכ? יות להקמת בית כ? סת מרווח יותר ושיחזור מקווה הטהרה המוחרב.

לדור, עבודת קירוב, חיזוק החיים היהודיים בברלין, וטיפוח הקשר עם ישראל. הקהילה גם פעילה בתחום החי? וך היהודי והרווחה. מלבד תפילות סדירות, מתקיימים בקהילה שיעורי עברית, שיעורי דת לילדים ומבוגרים, וכן הרצאות ושיעורים ב? ושאי מסורת ותרבות יהודית בעבר ובהווה; ספריה, ארכיון ומסמכי הקהילה זמי? ים במקום להשלמת המקורות ה? חוצים. המועדו? ית לילדים הפכה מוקד משיכה לילדים קט? ים וגדולים כאחד. עדת ישראל פעילה בתחום העבודה הקהילתית בשילוב קהילתי של יוצאי בריה"מ לשעבר, בדאגה לזק? ים, טיפול בחולים ובתמיכה באסירים יהודיים בבתי כלא בברלין.

באוקטובר 1997 קיבלה עדת ישראל ממוסדות המדי? ה את האישור מחדש למעמד המשפטי הקדם-חוקתי והמקורי שלה – "אגודה דתית ציבורית". בכך הפכה עדת ישראל ברלין לקהילה היהודית היחידה מסוגה בגרמ? יה, ה? ושאת בתואר ובמעמד המשפטי המקוריים שלה מאז היווסדה בש? ת 1869 ועד עצם היום הזה. ? שיאה הוותיק של עדת ישראל, ארי אברהם אופ? ברג זצ"ל, אשר ה? היג את הקהילה מש? ת 1985 ועד 2007 ב? חישות ממוקדת מטרה ובסג? ו? ו הייחודי, השאיר בתום 22 ש? ותיו במשרה קהילה מלבלבת. השפעתו כרועה ומ? היג בש? ים קשות, התמסרותו המוחלטת וה? חרצת בהיותו גשר חי בין הקהילה היש? ה של לפ? י השואה לזו בת זמ? ? ו, קסמו האישי כהתגלמות אמיתית של איש עדת ישראל ברלי? אי מקורי – כל אלו לא יישכחו ויישארו חקוקים בליב? ו לעד.

הח׳ ר׳ ארי אברהם בן הח׳ ר׳ חיים שלמה אופ? ברג זצ״ל‬
‫? שיא‬
ק״ק עדת ישראל ברלין
‬ ‫מש? ת תשמ״ה ועד ש? ת תשס״ז
‫בשם טוב ובשיבה טובה
‫עלה למרומים ביום שבת ק׳ פר׳ תרומה ~ ו׳ אדר תשס״ז לפ״ק
‬ ‫? טמן ביום ג׳ ט׳ אדר תשס״ז לפ״ק

Adass Jisroel